Greensteps

online festival zelene ekonomije 2020

O Festivalu

Festival zelene ekonomije „Greensteps“ je osnovan 2019. godine sa ciljem da se lokalne zajednice koje gravitiraju u zaleđu velikih industrijskih centara i koje su realno suočene sa problemima povećanog zagađenja organizuju u pravcu razvoja malih zelenih biznisa, kao odgovora lokalne zajednice na realne izazove koji su im nametnuti.

Festival se razvijao kao interaktivni suret aktera lokalnog ekonomskog razvoja, ekoloških aktivista, javnih vlasti, medija i lokalnih privrednika. Trudimo se da predstavimo primere dobre prakse iz zemlje ili inostranstva, koji se lako mogu usvojiti po principu LEARNING BY DOING. Trudimo se da učesnike festivala povežemo sa naučnom i stručnom zajednicom i tako omogućimo aktivni transfer znanja u lokalnoj zajednici.

Festival sledi sva tri aspekta održivog razvoja: ekonomske održivosti, ekološke održivosti i socijalne održivosti.

Prvi aspekt podrazumeva ekonomski rast i razvoj – ostvaruje se kroz praktični prikaz mogućih zelenih poslova, primere dobre prakse iz zemlje i sveta (edukativna uloga festivala)

Drugi aspekt obuhvata integritet ekosistema i brigu o njihovom kapacitetu i bioraznolikosti (diverzitetu) – ostvaruje se kroz promociju održive lokalne zelene ekonomije i podizanju svesti šire zajednice o vrednostima koje su im dostupne

Treći aspekt obuhvata vrednosti kao što su: jednakost, osposobljenost, dostupnost i učešće pojedinaca u društvenom životu – ostvaruje se kroz dobrovoljnost učestvovanja, izložbu  lokalne zelene privrede i prateći kulturni program.

Na festivalu se uvek planiraju 4 tematska okvira (teme) u 2 dana festivala, koji određuje Organizacioni odbor Festivala za svaku godinu , tj. izdanje festivala.

Ove godine tematski okviri su: Reciklaža organske materije, Ekološki turizam, Ekološka poljoprivreda i Smanjenje emisije štetnih gasova.

Organizacioni odbor festivala

Goran Pavlović

Agrobiolog, generalni direktor Preduzetničkog razvojnog centra. Svoje višegodišnje iskustvo na realizaciji projekata Svedtske banke, EBDR-a, EU, GIZ-a, Ambasada i domaćih donatora stavio je u funkciju razvoja našeg festivala. Kroz konsalting i mentorstvo pomaže našim izlagačima da zaokruže svoje poslovne poduhvate.
gorannofrost@gmail.com

Goran Dojić

Predsednik Upravnog odbora udruženja Agroklaster, poljoprivredni proizvođač. Svoje višegodišnje iskustvo u reciklaži organske materije kroz proizvodnju jestivih pečuraka stavio u funkciju razvoja našeg festivala. Osnivač je prve Socijalne farme u Srbiji.
gorandojic@gmail.com

Anđelka Ječmenica

PR festivala. Iako se poslednja priključila ostavila je snažan uticaj na naš vizuelni identitet i komunikaciju sa javnošću. Zadužena je za naše predstavljanje.
jecmenica.andjelka@gmail.com

Prijatelji festivala

Republika Srbija

Ministarstva zaštite životne sredine

Privrednici Čukarice

Opšte udruženje preduzetnika

Agroklaster

Preduzetnički razvojni centar